(20/05/2018) הגרלה מספר 3017
36 33 27 21 10 7 5 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 1
646322 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 5493
(20/05/2018)
מספר ראשון: 3
מספר שני: 5
מספר שלישי: 1
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 9233
(20/05/2018)
מספרים:
7, 10, 18, 21, 24, 26, 31, 32, 43, 45, 46, 48, 54, 55, 63, 67, 68
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 37635-37633
(20/05/2018)
37635:  תילתן10  יהלוםA  לב7  עלהK
37634:  תילתןQ  יהלום7  לבJ  עלהJ
37633:  תילתןA  יהלום7  לבK  עלהA
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone