(14/08/2018) הגרלה מספר 3046
28 19 18 16 13 7 5 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
264315 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 5579
(15/08/2018)
מספר ראשון: 9
מספר שני: 6
מספר שלישי: 7
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 9382
(15/08/2018)
מספרים:
14, 17, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 48, 50, 52, 67
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 38134-38132
(15/08/2018)
38134:  תילתן7  יהלוםK  לב9  עלה9
38133:  תילתן8  יהלום10  לבQ  עלהA
38132:  תילתן7  יהלום10  לבA  עלהK
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone