|  |(27/01/2015) הגרלה מספר 2655
35 33 19 13 6 4 6 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
625772 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4299
(30/01/2015)
מספר ראשון: 7
מספר שני: 8
מספר שלישי: 4
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 7224
(30/01/2015)
מספרים:
5, 12, 14, 16, 18, 22, 26, 27, 35, 36, 48, 50, 56, 59, 62, 64, 67
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 31017-31015
(31/01/2015)
31017:  תילתןJ  יהלוםK  לבJ  עלהQ
31016:  תילתן7  יהלום8  לב10  עלה7
31015:  תילתן10  יהלוםJ  לב10  עלה10
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone