|  |(28/11/2015) הגרלה מספר 2742
35 34 29 27 19 7 7 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
254646 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4597
(28/11/2015)
מספר ראשון: 7
מספר שני: 1
מספר שלישי: 9
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 7724
(28/11/2015)
מספרים:
4, 7, 10, 12, 18, 24, 28, 29, 30, 39, 40, 44, 49, 50, 51, 59, 62
מספר הזוכים בפרס הראשון: 1
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 32663-32661
(28/11/2015)
32663:  תילתןJ  יהלום8  לב9  עלה10
32662:  תילתןQ  יהלוםA  לבQ  עלה9
32661:  תילתן10  יהלוםJ  לב10  עלה7
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone