(10/11/2018) הגרלה מספר 3074
25 24 22 20 18 16 4 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
267673 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 5667
(12/11/2018)
מספר ראשון: 1
מספר שני: 4
מספר שלישי: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 9524
(12/11/2018)
מספרים:
2, 4, 7, 8, 9, 13, 19, 21, 29, 35, 41, 42, 47, 52, 53, 60, 65
מספר הזוכים בפרס הראשון: 2
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 38595-38593
(12/11/2018)
38595:  תילתן7  יהלום7  לב8  עלהA
38594:  תילתןJ  יהלוםK  לבA  עלהQ
38593:  תילתן9  יהלום10  לבK  עלהK
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone