|  |(01/08/2015) הגרלה מספר 2708
29 19 17 9 7 5 3 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
555645 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4480
(02/08/2015)
מספר ראשון: 8
מספר שני: 5
מספר שלישי: 8
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 7532
(02/08/2015)
מספרים:
1, 3, 5, 9, 15, 22, 27, 29, 30, 44, 46, 47, 49, 55, 60, 62, 69
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 32035-32033
(02/08/2015)
32035:  תילתןA  יהלום10  לבQ  עלה7
32034:  תילתןA  יהלום9  לב7  עלהA
32033:  תילתןQ  יהלוםA  לב10  עלהA
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone