(21/04/2018) הגרלה מספר 3007
28 23 22 12 7 6 6 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 2
266611 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 5466
(22/04/2018)
מספר ראשון: 3
מספר שני: 6
מספר שלישי: 2
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 9187
(22/04/2018)
מספרים:
4, 7, 8, 16, 22, 25, 27, 29, 31, 36, 37, 45, 46, 50, 57, 61, 66
מספר הזוכים בפרס הראשון: 1
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 37482-37480
(22/04/2018)
37482:  תילתןA  יהלום10  לבK  עלהA
37481:  תילתןQ  יהלוםA  לב10  עלהA
37480:  תילתןK  יהלום8  לב10  עלהJ
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone