(17/07/2018) הגרלה מספר 3037
32 29 27 21 19 13 3 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
264554 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 5554
(20/07/2018)
מספר ראשון: 3
מספר שני: 3
מספר שלישי: 1
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 9338
(20/07/2018)
מספרים:
3, 4, 18, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 41, 45, 51, 57, 59, 61, 66, 69
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 37986-37984
(20/07/2018)
37986:  תילתן8  יהלום9  לב8  עלה7
37985:  תילתןJ  יהלוםA  לב10  עלה10
37984:  תילתןQ  יהלוםA  לבA  עלהJ
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone