|  |(06/12/2016) הגרלה מספר 2849
29 26 13 9 5 2 2 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
476553 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4968
(07/12/2016)
מספר ראשון: 5
מספר שני: 6
מספר שלישי: 8
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 8352
(08/12/2016)
מספרים:
1, 3, 4, 8, 17, 25, 27, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 44, 49, 51, 53
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 34740-34738
(08/12/2016)
34740:  תילתן8  יהלום10  לבA  עלה9
34739:  תילתן7  יהלוםK  לב9  עלהQ
34738:  תילתן8  יהלום10  לבK  עלהK
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone