(20/03/2018) הגרלה מספר 2998
30 21 13 11 6 5 5 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
121765 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 5437
(23/03/2018)
מספר ראשון: 0
מספר שני: 9
מספר שלישי: 8
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 9141
(23/03/2018)
מספרים:
2, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 36, 37, 45, 48, 50, 56, 59, 64
מספר הזוכים בפרס הראשון: 4
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 37341-37339
(23/03/2018)
37341:  תילתן7  יהלום7  לב7  עלה8
37340:  תילתןK  יהלום9  לבK  עלהA
37339:  תילתן10  יהלום7  לב9  עלהJ
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone