|  |(24/05/2016) הגרלה מספר 2793
33 28 24 15 12 8 5 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
462471 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4777
(27/05/2016)
מספר ראשון: 9
מספר שני: 3
מספר שלישי: 4
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 8031
(27/05/2016)
מספרים:
2, 3, 4, 7, 9, 12, 14, 23, 28, 35, 37, 38, 39, 44, 51, 53, 64
מספר הזוכים בפרס הראשון: 1
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 33680-33678
(27/05/2016)
33680:  תילתן9  יהלוםJ  לב9  עלה10
33679:  תילתן10  יהלום9  לבK  עלהJ
33678:  תילתן8  יהלום9  לבQ  עלהQ
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone