|  |(26/05/2015) הגרלה מספר 2689
26 18 12 10 5 2 4 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 1
536747 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4416
(29/05/2015)
מספר ראשון: 6
מספר שני: 0
מספר שלישי: 4
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 7422
(29/05/2015)
מספרים:
1, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 20, 22, 24, 41, 44, 51, 61, 64, 68, 70
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 31668-31666
(29/05/2015)
31668:  תילתןA  יהלום9  לבK  עלהJ
31667:  תילתןA  יהלוםK  לב10  עלהQ
31666:  תילתן9  יהלוםA  לבK  עלה8
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone