|  |(26/04/2016) הגרלה מספר 2785
30 27 25 20 13 12 6 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
316356 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4750
(30/04/2016)
מספר ראשון: 6
מספר שני: 2
מספר שלישי: 2
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 7987
(01/05/2016)
מספרים:
3, 16, 19, 20, 30, 31, 32, 35, 40, 41, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 70
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 33540-33538
(01/05/2016)
33540:  תילתןK  יהלוםQ  לבQ  עלה8
33539:  תילתןQ  יהלום9  לב8  עלהQ
33538:  תילתן7  יהלום10  לבK  עלהA
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone