|  |(04/07/2015) הגרלה מספר 2700
28 25 23 22 14 2 5 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
252563 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4452
(04/07/2015)
מספר ראשון: 7
מספר שני: 1
מספר שלישי: 8
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 7483
(04/07/2015)
מספרים:
10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 36, 37, 38, 44, 45, 57, 69
מספר הזוכים בפרס הראשון: 1
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 31870-31868
(04/07/2015)
31870:  תילתןA  יהלום7  לב7  עלה10
31869:  תילתןA  יהלום10  לב10  עלהJ
31868:  תילתן10  יהלוםK  לבK  עלה10
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone