|  |(22/10/2016) הגרלה מספר 2836
37 36 14 12 6 1 3 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
516347 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4924
(24/10/2016)
מספר ראשון: 3
מספר שני: 5
מספר שלישי: 5
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 8275
(24/10/2016)
מספרים:
2, 4, 8, 10, 14, 15, 22, 25, 27, 35, 42, 45, 48, 61, 63, 66, 70
מספר הזוכים בפרס הראשון: 1
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 34483-34481
(25/10/2016)
34483:  תילתן8  יהלום8  לב7  עלהA
34482:  תילתןK  יהלוםQ  לבA  עלהQ
34481:  תילתןA  יהלוםJ  לב10  עלהA
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone