(13/10/2018) הגרלה מספר 3065
37 23 17 15 5 1 5 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 2
376537 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 5639
(15/10/2018)
מספר ראשון: 0
מספר שני: 5
מספר שלישי: 6
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 9476
(15/10/2018)
מספרים:
2, 7, 10, 13, 18, 25, 27, 28, 30, 33, 39, 42, 45, 57, 62, 63, 68
מספר הזוכים בפרס הראשון: 1
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 38435-38433
(15/10/2018)
38435:  תילתן10  יהלום8  לבJ  עלה10
38434:  תילתן8  יהלום10  לב10  עלה9
38433:  תילתן9  יהלום9  לבQ  עלהJ
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone